Author Details

Dandanah, Maulidya Ayudika, <p>Department of Cardiothoracic Surgery Medicine</p><p>Universitas Sumatera Utara Hospital</p><p>Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara</p><p> </p>