Author Details

Liu, Sheng, Department of Communication Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C.