Author Details

Ahmad, Risnawati, Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan keguruan, UIN SUSKA RIAU, IndonesiaOrganized by:

Faculty of Engineering
University of Sumatera Utara